Health Guide

ගර්භණී තත්ත්වයේ දී ඇතිවන සංකූලතා හඳුනාගැනීමේ ක්‍රමවේද

වර්තමානයේ දී නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දියුණුවත් සමඟ නාරි හා ප්‍රසවවේදය ඔස්සේ අපට කුස තුළ සිටින දරුවාගේ සහ ගර්භණී තත්ත්වයේ දී ඇතිවන විවිධ සංකූලතාවයන් පහසුවෙන් හඳුනාගැනීමට අවකාශය ලැබී තිබේ. මෙහිදී අපට ජානමය ගැටලුව, ව්‍යුහමය ගැටලු මෙන්ම අධික අවදානමක් සහිත තත්ත්වයන් පූර්ව වශයෙන් හඳුනාගැනීමටත්, එම තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීම සඳහා සුදුසු ක්‍රියාමාර්ගයන් වෙත යොමුවීමටත් හැකියාව ලැබෙනු ඇත. එබැවින් මෙවර කලාපය ඔස්සේ අප බලාපොරොත්තු වන්නේ කිරි සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට පෙර මං බලන ඔබව එම ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමටයි.

ඉහත සඳහන් කර ඇති පරිදිම මෙම නවීන වෛද්‍ය විද්‍යාවේ ක්‍රමවේද ඔස්සේ කලලයේ ජානමය, ව්‍යුහමය මෙන්ම අධික අවදානම් තත්ත්වයන් පිළිබඳ පූර්ව හඳුනාගැනීමත් සිදුකළ හැකි අතර, මෙහිදී ‘ජානමය ගැටලු’ හරහා විශේෂයෙන් ම ‘මන්ද බුද්ධිකතාව’ (Down Syndrome) සහ අනෙකුත් බහුල ජාන විකෘතිතාවන් එනම්, වර්ණ දේහ 13, 18 හා අනෙක් විශේෂ වර්ණ දේහවල ඇතිවන උග්‍ර ගැටලු පිළිබඳ මෙහිදී අවදානය යොමු කරනු ලබයි. ව්‍යුහය ගැටලු යටතේ ව්‍යුහයේ ඇතිවන විකෘතීන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරෙන අතර මෙම ව්‍යුහමය ගැටලු කුස තුළ වැඩෙන දරුවාගේ සෑම අවයව පද්ධතියට ම බලපෑ හැකිය. මධ්‍යම ස්නායු පද්ධතිය හා අනෙක් ස්නායු පද්ධතිය සමගත්, ආහාර මාර්ගයේත්, හෘදය හා රුධිර ගමනාගමනය සිදුවන රුධිරාහිනීත්, වකුගඩු හා මුත්‍රා මාර්ගයේත් හා අස්ථිවලත් සහ අනකුත් සියලු ම අවයවවල ගැටලුත් ව්‍යුහමය ගැටලුවලට බලපානු ලැබේ. ඇතැම් ව්‍යුහමය ප්‍රශ්න ජාන ගැටලු සමග එකට බැඳීමක් ඇත.

අධික අවදානම් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ දී විශේෂයෙන් ම ඉතා අඩු සති ගණනකින් කුස තුළ වැඩෙන ජනනයන් බිහිවීම (සති 24-28 අතර) (Preterm Labor), කුස තුළ වැඩෙන කලලය හා වැඩෙන වැදෑමහ නිසා ඇතිවන විශේෂ සංකූලතාවයක් වන ඉතා අධික රුධිර පීඩනය ද මෙයට අයත් වේ. මෙම තත්ත්වයන්ගෙන් මූලික අවස්ථාවේ දී මිදීමටත්, වළක්වාගැනීමටත් නවීන ක්‍රමවේද තිබේ.

මෙම සංකූලතා අවබෝධ කර ගැනීමේ පියවර පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නේ නම් බොහෝ විට මූලික පියවර තුනක් යටතේ එය හැඳින්විය හැකියි. එහි පළමු පියවර ලෙස nt Scan (nucchal transluvency) හඳුන්වාදිය හැකියි. මෙම පරීක්‍ෂණය ඔස්සේ කුස තුළ වැඩෙන දරුවාගේ මන්ද බුද්ධිකභාවය හා ඉතා උග්‍ර වර්ණදේහ ගැටලු හඳුනාගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. එමෙන්ම කුස තුළ වැඩෙන ජනිතයාගේ උග්‍ර විසමතා, එනම් ජනිතයා කුසතුල මියයෑම, අධික ලෙස වර්ධනය අඩුවීම, විශේෂයෙන් ම හෘදය වස්තුව ඇතළුව ව්‍යුහයේ ඇතිවන වෙනත් ගැටලු ආදිය මෙහිදී හඳුනාගත හැකිය. මෙම පරීක්‍ෂණය සති 11-14 කාලය පිළිබඳ පූර්ව වශයෙන් හඳුනාගැනීමට හැකිය. nt Scan පරීක්‍ෂණය කිරීම සඳහා සුවිශේෂී Ultra Sound Scan යන්ත්‍රයක් මෙන්ම පළපුරුදු හා මනා අවබෝධයක් සහිත වෛද්‍යවරයකුගේ දායකත්වය අත්‍යවශ්‍ය ය. මෙම Scan එක නිවැරැදිව සිදු කිරීම මගින් 90%කට වඩා සංකූලතා හඳුනාගත හැකිය.

මෙහි දෙවැනි පියවර වන්නේ ගර්භණී තත්ත්වයට පත්වූ මවගේ රුධිර පරීක්‍ෂණ මගින් කුස තුළ වැඩෙන දරුවාගේ රෝගී තත්ත්වයන් සොයාගැනීමයි. මෙහිදී Duble Marker Test හා Triple Test යන පරීක්‍ෂණයන් භාවිත කරන අතර එහිදී ගර්භණී කාන්තාවගේ රුධිරයේ පවතින කලලයෙන් හා වැදෑමහ මගින් ස්‍රාවය වන හෝර්මෝනවලින් පරීක්‍ෂණය සිදුකරයි. මෙම පරීක්‍ෂණවල සංවේදිතාව 70% පමණ වේ.

මීට අමතරව නවීන පරීක්‍ෂණ හරහා මවගේ රුධිරය තුළින් තුඬේ වැඩෙන දරුවාගේ ජාන බැලීමක් සිදුකළ හැකිය. මෙහිදී විශේෂයෙන් ම සති 24ට පෙර වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයට භාජනයවීමෙන් මන්ද බුද්ධිකතාව (Mental Ietardution) හා මොංගල් දරුවන් (Down Syndrome) මෙන්ම විශේෂ ජාන ප්‍රශ්න (විශේෂයෙන් ම වර්ණ දේහ ප්‍රශ්න) පිළිබඳ හඳුනාගැනීමට තිබෙන හැකියාව 100%ක් ලෙස සඳහන් කළ හැකිය.

Duble Marker පර්යේෂණය සති 9 – 13 සිදු කරන අතර Triple Test සඳහා සති 14-22 අතර යොමු කළ ද එහි වඩාත් හොඳ ම ප්‍රතිඵල ලබාගත හැක්කේ සති 16-18 අතර සිදුකිරීම මගිනි.

තෙවැනි පියවර ලෙස අපට ව්‍යුහයේ විකධතිතා හඳුනාගැනෙන Ultra Sound පර්යේසණය නම් කළ හැකිය. මෙය සාමාන්‍යයෙන් සති 14 – 23 අතර මෙම පරීක්‍ෂණයේ දී සෑම අවයව පද්ධතිය ම, අවයවවල තිබෙන අඩුපාඩුකම්, වෙනස්කම් නිරීක්‍ෂණය කරනු ලබයි. නිදසුන් ලෙස, මොළයේ සුසුම්නාවේ ඇතිවන ටෙන්ඞ්කම්, ඇතිවන අඩුපාඩුකම් සොයාගැනීමත් මෙමඟින් සිදු කරයි. ඒ වගේම සති 18-24 දී සිදුකරන ව්‍යුහයේ විකෘතිතා නිරීක්‍ෂණය කරන Scan එක හරහා රුධිරවාහිනී පද්ධතිය හා හාදය වස්තුවහි අඩුපාඩුකම් ද 50% පමණ සොයාගත හැකිය. ඊට අමතරව ඇතැම් විට හෘදය වස්තුවේ ගැටලුවක් ඇති වූ විට සති 26 දී විශේෂ හෘදය වස්තුව නිරීක්‍ෂණය කිරීමේ Scan එකකට ගර්භණී මව යොමු කිරීමේ හැකියාවක් ඇත.

මෙම සමහර ගැටලු අපට විසඳිය හැකි ගැටලු ය. නිදර්ශනයක් ලෙස, වකුගඩු හා මුත්‍රා මාර්ගයේ ඇතිවන ගැටලු හඳුන්වාදිය හැකියි. එමෙන්ම ඇතැම් අවස්ථාවල දී කුසතුළ වැඩෙන දරුවා නිරෝගීව මෙලොවට බිහිකර ඒ අවශ්‍ය ඒකක වෙත ඉතා ඉක්මනින් යොමුකර දරුවා බේරාගැනීමට හැකියාවක් පවතී. උදා: හෘදය වස්තුවේ හා රුධිරවාහිනිවල ඇතිවන ප්‍රශ්න.

ඊට අමතරව ඇතැම් ප්‍රශ්නවල දී සුවිශේෂී පරීක්‍ෂාවන්ට ද අපට ගර්භණී කාන්තාව යොමු කළ හැකිය. නිදසුනක් ලෙස දරුවාට වටේ තිබෙන ආම්ලික තරලය ගැනීම, එනම් ඉතා සියුම් ඉදිකටුවක් මාර්ගයෙන් Ultra Sound Scan පරීක්‍ෂාවක් අතරේ දී ආම්ලික තරලයට ඉදිකටුවක් ගසා මෙම තරලය ගෙන එය ජාන මගින් විශ්ලේෂණය කර ජාන ගැටලු තිබෙන දරුවාන් සොයාගැනීමටත් 100%ක් සාර්ථකව සිදුකළ හැකිය. එමෙන්ම පෙකෙණිවැල තුළ රුධිරය ඉදිකටුවක් ගසා තුඬේ සිටින ජනිතයාගෙන් ගන්නා රුධිරය මගින් සමහර ජාන ප්‍රශ්න සහ තැලසීමියාව වැනි රෝග 100%ක් හඳුනාගැනීමට හැකියාවක් තිබේ.

ගර්භණී තත්ත්වයේ තිබෙන සංකූලතා පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමේ දී අඩු වයසින් දරුවන් මෙලොවට බිහිවීම, නැවත නැවත ගබ්සාවීම (විශේෂයෙන් ම ප්‍රමාණ 12-24 අතර සිදුවන ගබ්සාවීම) ගැබ්ගෙලහි දිග බලා ගැබ්ගෙල ඇතුළත ආරම්ලික තරලය පැමිණේද බලා මෙවැනි කාන්තාවන් සොයාගැනීමත් ඔවුන්ට විශේෂ මැහුමක් යෙදීම හරහා මෙවැනි ප්‍රශ්න අවමකර ගැනීමටත් හැකියාව ඇත. එමෙන්ම ගර්භණී තත්ත්වයේ දී සති 11-18 කාලය තුළ ගර්භාෂයේ රුධිරය ගමන් කරන ආකාරය නිරීක්‍ෂණය කර අධික ලෙස රුධිර පීඩනය ඇතිවන කාන්තාවන් (විශේෂයෙන් ම මාස 7 – 8 දී) හඳුනාගෙන ඔවුන්ට ඉතා සුළු ප්‍රතිකාරයක් වන ඇස්ප්‍රීන් පෙත්තක් ලබාදීම මගින් මෙම ගැටලුව බොහෝ දුරට අවම කර ගත හැකිය. එය මාතෘ මරණ අවම කර ගැනීමෙහිලා ද පළමු පියවර වනු ඇත.

ඉහත සඳහන් කළ ආකාරයේ පහසුකම් තිබුණ ද සෑම කාන්තාවක් ම මේ සඳහා යොමු විය යුතු බවට අනිවාර්ය කර නැත. දියුණු රටවල සෑම ගර්භණී මවක් ම ඉහත පර්යේෂණ ත්‍රිත්වයට ම යොමු කළ ද ආදායම් තත්ත්වයත් සමග එසේ කිරීම අසීරු ය. එබැවින් ඔබේ වෛද්‍යවරයා මුණගැසී ඔහුගේ නිර්දේශය මත අවශ්‍ය පරීක්‍ෂණයක් සඳහා යොමුවීමට හැකිය. විශේෂයෙන් ම වයසින් වැඩි කාන්තාවන් නම් මන්ද බුද්ධිකතාව ඇතිවීමේ අවස්ථාව වැඩිය. එවිට එවැනි කාන්තාවන් බඑ පරීක්‍ෂාවට යොමුවීම ඉතා වැදගත් ය. එමෙන්ම අපස්මාරය හෝ දියවැඩියාව සහිත මවකගේ කලයේ ව්‍යුහමය විකෘතිතා බහුල විය හැකිය. එවැනි අවස්ථාවක විකෘතිතා හඳුනාගැනීමේ පූර්ව පරීක්‍ෂණයකට යොමුවීම අතිශය වැදගත් වේ. මේ ආදී වශයෙන් නවීන විද්‍යාව තුළ හඳුන්වාදී ඇති පරීක්‍ෂණ පිළිබඳ දැනුවත්වීමත් ඒ පරීක්‍ෂණ අතරින් තමාට අවශ්‍ය වන පරීක්‍ෂණයන්ට වෛද්‍ය නිර්දේශය පරිදි යොමුවීමත් ගර්භණී මවගේ යුතුකමක් ලෙස සඳහන් කළ හැකි අතර ඉන් දරුවාගේත් මවගේත් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය යහපත් කර ගැනීමට නොමඳ පිටිවහලක් ලැබෙනු ඇත.

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය නලින්ද රොඩ්‍රිගෝ

සටහන – පියුමිලා අරවින්දි